Sök:

Vad är estetiskt lärande? Från empiri till teori


Den ha?r studien underso?ker ett estetiskt la?rande kopplat till estetiska programmet inom gymnasieskolan. En underso?kning, baserad pa? triangulering a?r gjord. Syftet a?r att vaska fram elever och la?rares tankar om estetiskt la?rande och da?rigenom skapa kategorier. Enka?t, intervju och loggbo?cker har analyserats fo?r att ringa in hur en estetisk la?roprocess kan definieras. Data har analyserats genom en fenomenografisk analysmetod fo?r att pa? sa? sa?tt synliggo?ra ma?nniskors olika uppfattningar. Utifra?n kategorierna har framkommit sexbegrepp: kunskap, personlig utveckling, praktisk kunskap, samarbete, motivation och scenisk na?rvaro. Med hja?lp av begreppen analyseras forskning och litteratur med syfte att fo?rankra begreppen teoretiskt. Den praktiska kunskapen speglas i ett teoretiskt spra?k fo?r att visa pa? kopplingen mellan teori och praktik.Studien landar i ett sociokulturellt fo?rha?llningssa?tt da?r likheter dras mellan ett sociokulturellt la?rande och en estetisk la?roprocess.

Författare

Pernilla Ahlstrand

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..