Sök:

Utveckling av webbaserad Outlookklient kopplad mot Exchangeserver


Ett nystartat företag ville skapa en hemsida som såg ut och fungerade som Outlook.  Denna sida skulle senare kunna kopplas till Exchange eller något liknande e-postserverprogram. Under arbetets gång så installerades en labbserver med Exchange. När servern var färdig så skulle det gå att koppla upp företaget Teleriks webmaillösning för att sedan kolla om den klarar av Exchange. Målet var att en sida liknande Outlook, till utseende samt funktion, skulle skapas. Denna sida skulle sedan kopplas ihop med en fungerande Exchange server. En fungerande Exchange server samt hemsida kopplades ihop men det uppstod problem då betrott certifikat saknades/fungerade inte.

Författare

Pär Holten

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..