Sök:

Utformining av vindavledare för flakkåpa

På grund av nya EU-restriktioner måste biltillverkare sänka sina koldioxidutsläpp för att kunna konkurrera på marknaden. Denna rapport behandlar examensarbetet med att utveckla en vindavledare för Autokaross i Floby AB?s flakkåpa monterad på en Volkswagen Transporter. Syftet är att, på grund av framtida EU restriktioner på max 175 CO2/km för lätta transportfordon, sänka bränslekostnaderna och koldioxidutsläppet genom att minska luftmotståndet. En litteraturstudie kring hur aerodynamik fungerar gjordes och dagens marknad undersöktes för att se vilka lösningar som finns idag. Genom att ta del av en kundundersökning som Autokaross i Floby AB gjort kunde kundkrav identifieras vilka utgjorde grunden för kravspecifikationen. För att skaffa en stor kvantitet av idéer under konceptgenereringen utfördes brainstorming och brainwriting i omgångar. De olika idéerna utvecklades till koncept och genom konsultation med handledare på Autokaross kunde de mer intressanta koncepten väljas ut. Stor vikt har lagts på att göra analyser i CFD, Computitional Fluid Dynamics, där olika tvärsnitt har undersökts så väl som 3D-modeller för att se vilka former som har minst luftmotstånd. När slutkonceptet skulle väljas gjordes en konceptvalsmatris där resultaten från undersökningarna med hjälp av CFD-simuleringar hade störst påverkan.Resultatet blev två delar, en takspoiler och en boattail, som tillsammans med Autokaross redan befintliga sidokjol uppfyller målet med att sänka luftmotståndet och på så sätt CO2-utsläppet och bränsleförbrukningen. Med dessa tre delar monterade sänks luftmotståndet med 27 procent.

Författare

Andreas Thannan Andreas Göransson

Lärosäte och institution

Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..