Sök:

Upplevelser av aptitlöshet hos personer med cancersjukdom


Aptitlöshet är ett vanligt förekommande fenomen hos personer med cancersjukdom. Det kan komma till följd av sjukdomen/tumören i sig, men även av behandlingen. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av aptitlöshet hos personer med cancersjukdomar. Elva vetenskapliga artiklar har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och manifest ansats. Analysen resulterade i fem kategorier som utgjorde resultatet: Att inte förstå eller bli förstådd: Att maten inte smakar som förut: Att tvingas äta för att överleva: Att förlora njutning och gemenskap samt Att ta kontroll över situationen. Personer hade otillräcklig kunskap om sambandet mellan cancersjukdomen, behandlingen och aptitlösheten. Den nedsatta matlusten medförde att personer tvingade sig själva att äta för att överleva och de beskrev förlusten av njutning och gemenskap kring måltider. Personer som förlorat matlusten är i behov av information, råd och stöd för att vara mer förberedda på de situationer som aptitlösheten kan medföra.

Författare

Anna Johansson Katarina Johansson

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..