Sök:

Ungdomars erfarenheter av det ökade flödet om träning och hälsa i sociala medier och hur de påverkas av det


Anva?ndandet av sociala medier har o?kat med ett inneha?ll inriktat mot tra?ning och ha?lsa, vilket har haft en inverkan pa? de kroppsideal som finns idag samt att det har visats ge en o?kad stress och a?ngest hos unga. Stra?van efter den perfekta kroppen har visats vara en bidragande faktor till utvecklandet av a?tsto?rningar. Ortorexi a?r en relativt ny typ av a?tsto?rning som har blivit en allt sto?rre trend i dagens samha?lle och inneba?r en stra?van efter den perfekta kroppen samt o?kad tra?ningsma?ngd. Stora ma?ngder tra?ning beho?ver inte vara negativt sa? la?nge det inte skapar oha?lsa. Att beskriva ungdomars uppfattningar och erfarenheter om det o?kade flo?det av tra?ning och ha?lsa i sociala medier och hur de pa?verkas av det. Studien baserades pa? fokusgruppintervjuer med sju ungdomar fra?n en gymnasieskola i Norrbotten. Resultatet analyserades med kvalitativ inneha?llsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman. Resultat: Analysen av intervjuerna resulterade i tva? kategorier; ?Kroppsidealet - skapar ba?de motivation och hets till tra?ning? och ?Jakten pa? perfektionism skapar problem och mer information kra?vs?. Resultatet visade pa? att ungdomarnas kroppsideal och tra?ningsvanor blev pa?verkade av sociala medier ba?de positivt och negativt. Det framgick a?ven att ungdomarna var i behov av mer information om na?r tra?ning och mat blir mer sjukligt a?n ha?lsosamt. Lite forskning finns inom a?mnet da?rav anser vi att mer forskning a?r befogat.

Författare

Malin Fredriksson Emelie Åhman

Lärosäte och institution

Luleå/Instutitionen för hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..