Sök:

Tyst i klassen, med hjälp av massage

en studie i hur man kan förändra ljudnivån i klassrummet och öka barnens respekt till varandras integritet


Syftet med vårat arbete har varit att undersöka hur massage kan bidra till att förändra ljudnivån i klassrummet och öka barnens respekt till varandras integritet. För höga ljudnivåer nämns allt oftare i samband med förskola och skola. Massage nämns också ofta och har idag på många skolor blivit en del av verksamheten. Våra massagestunder byggde på att barnen skulle massera varandra med kläderna på. Som metod använde vi en decibelmätare för att konkret fastställa den exakta ljudnivån. En intervju med klassens pedagoger som hade erfarenheten att se om barnen ökade respekten till varandras integritet avslutade studien. Vi fick ett positivt resultat av undersökningen, ljudnivån blev lägre med massage och barnens respekt till varandras integritet ökade marginellt.

Författare

Nicklas Berggren Magnus Gustavsson Markus Björkbom

Lärosäte och institution

Luleå/Lärarutbildning

Nivå:

"Övriga arbeten". Övriga arbeten, t.ex projektarbeten.

Läs mer..