Sök:

Transportförpackningar och värdeskapande i dagligvaruhandeln


En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken.

Författare

Staffan Norsbo Carl-Johan Lindegren

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..