Sök:

Tid är dyrbart och det gäller att göra det bästa möjliga av det man har

Utvärdering av en ledningsgrupp baserad på intervjuer, enkätundersökning och observationer.


The purpose of this study was to identify the positive and negative aspects of the work and dynamics of a management team and from that recommend how the team can improve. The aim was also to investigate whether there was a gap between how the members of the management team comprehend themselves and how the project, section and team managers comprehend the management team. The management team contains of seven core team members and is the head function of a research and development site in central Sweden. The results are based on interviews with the present members of the management team and three former members, a survey among the project, section and team managers and by participating observation on meetings with the team. The results show that the management team is an overall well-functioning team that with some changes and improvements, especially concerning communication and information, can reach even further. In addition the results show that there was no considerable gap between how the management team comprehends them and how the project, section and team managers comprehend the management team.

Författare

Anna Malmén

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..