Sök:

Svenska restaurangmenyer

En ja?mfo?rande studie av spra?kbruket


Att utforma en framga?ngsrik och vinstgivande restaurangmeny kra?ver sa?va?l kunskap som erfarenhet inom restaurangbranschen. Spra?kbruket utgo?r en viktig del i skapandet av en meny. Denna studie underso?ker hur 60 restauranger anva?nder sig av formord och inneha?llsord med hja?lp av data fra?n ett egenha?ndligt sammansta?llt s.k. korpus. Resultaten visar att restauranger anva?nder sig av formord fra?mst fo?r att la?nka ihop ingredienser och att de mest frekvent fo?rekommande inneha?llsorden presenterar dyra och lyxiga ra?varor. Tydliga skillnader kan a?terfinnas i hur restauranger anva?nder sig av inneha?llsord: A? ena sidan kan inneha?llsorden anva?ndas fo?r att skapa en meny som anspelar pa? klassiska ra?tter och tillagningsmetoder, a? andra sidan kan de anva?ndas fo?r att fa? en meny att framsta? som innovativ och nyta?nkande. Det a?r viktigt att restaurangelever besitter kunskap om skillnader mellan olika typer av restauranger och hur detta avspeglas i deras respektive menyer, na?got som denna studie kan bidra till o?kad fo?rsta?else av.

Författare

Joel Gudheimsson

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..