Sök:

Specialpedagogens yrkesroll, ur ett handledningsperspektiv - en intervjustudie i förskolan. Special educator´s professional role, from a coaching perspective - An interview in preschool.


En viktig aspekt i specialpedagogens roll är att hennes uppdrag skall vara av en tydlig karaktär. Genom att rollen är tydlig kan energi och kompetens läggas på att utveckla verksamheterna på grupp och organisationsnivå. Handledning är ett kompetensutvecklande arbetssätt som specialpedagogerna använder sig av för att kunna utveckla en kunskapstillväxt i verksamheten för att kunna möta alla barn.

Författare

Hannah Rydén

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Kultur och samhälle

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..