Sök:

Sociala fotspår på Internet

Jag vet vad du gjorde... just nu


Na?r sociala na?tverk blir en del av va?r vardag o?ppnas uppenbara mo?jligheter till interaktion och na?tverkande pa? Internet med va?nner, kollegor och bekanta. Samtligt som sociala na?tverk erbjuder anva?ndare intressanta redskap, med ma?nga fo?rdelar, fo?r att kunna interagera utsa?tts samtidigt anva?ndares personliga integritet fo?r risker och hot. Denna uppsats underso?ker vad som oroar anva?ndare mest pa? Internet, va?rdet av en skyddad privat sfa?r utan insyn, varfo?r vi delar med oss av privat information pa? sociala na?tverk, vad kan man ta reda pa? utifra?n den information som finns tillga?nglig samt hur kan vi ba?ra oss a?t fo?r att inte fo?rlora va?r integritet pa? Internet. Uto?ver ett stort fokus pa? sociala na?tverk behandlas a?ven positionsbaserade tja?nster och hur dessa tja?nster kan anva?ndas utan att integriteten ga?r fo?rlorad. Med detta i a?tanke genomfo?rdes en enka?tunderso?kning av svenska studenters syn pa? integritet och medvetenhet i sociala na?tverk samt deras insta?llning och vanor i positionsbaserade tja?nster. Slutsatserna av underso?kningen resulterade i reflektioner och diskussioner om va?r syn pa? integritet och antaganden info?r framtiden.

Författare

Richard Persson

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Teknik och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..