Sök:

Skönlitteraturens psykologi, ett relevant fält för pedagogisk forskning


Sko?nlitteraturens psykologi a?r ett fa?lt som behandlar effekterna av att la?sa sko?nlitteratur pa? det ma?nskliga psyket. Inom detta fa?lt har en, fra?mst nordamerikansk, forskning fokuserat pa? korrelationen mellan ett la?sande av sko?nlitteratur och en o?kad empati. I fo?religgande text har vi fo?rso?kt sammansta?lla denna forskning och med hja?lp av en grupp yrkesverksamma pedagoger pa? en ho?gstadieskola i Malmo? diskuterat, dels hur undervisningen med sko?nlitteratur och empati ser ut idag och dels vilket sto?d det finns fo?r ett empatiarbete med hja?lp av fiktion, ba?de fra?n skolans ledning och i styr- och ma?ldokumenten. Vi har ocksa? haft en sa?rskild fokus pa? hur va?l ett arbete med empati la?mpar sig fo?r a?mnet religionskunskap, som a?r va?rt huvuda?mne. Resultaten av intervjuerna och va?r egen diskussion pekar pa? att korrelationen mellan ett o?kat sko?nlittera?rt la?sande och en o?kad kapacitet fo?r empati a?r trolig. Vi har ocksa? funnit ett sto?d i ba?de styr- och ma?ldokumenten och i kursplanen fo?r religionskunskap fo?r anva?ndandet av en sa?dan, empatista?rkande undervisning. En viktig fra?ga, som denna text inte har lyckats besvara a?r hur ofta en o?kad kapacitet fo?r empati faktiskt leder till ett mer altruistiskt beteende. Vi konstaterar att en lyho?rdhet bland den pedagogiska forskningen info?r detta a?mnes utveckling a?r o?nskva?rd och att en utvecklad forskning pa? a?mnet, bedriven av pedagoger hade kunnat ge intressanta resultat.

Författare

Anders Jonsson Azra Hambiralovic

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärande och samhälle

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..