Sök:

Service för alla? - En studie om Försäkringskassans service för invandrare


Vi lever i ett mångfaldssamhälle där alla medborgare ska ha rätt till lika service från förvaltningen. När förvaltningen utformar sin lagstadgade serviceskyldighet måste man beakta mångfalden som ska genomsyra hela verksamheten. Men frågan är om det skett en anpassning för invandrare för att servicen ska omfatta denna grupp ? vilket vi undersöker. Kan man i anpassningen se att demokrativärden fått stå tillbaka för ekonomiska värden?I en normativ och empirisk studie undersöker vi vilka anpassningar förvaltningen, specifikt Försäkringskassan, gjort för att möta invandrare. Genom denna fallstudie på en förvaltningsmyndighet får vi fram att man gjort konkreta anpassningar, exempelvis att man översatt broschyrer till ett flertal språk. Men även att en del återstår att göra vilket myndigheten själv uppmärksammat. Samtidigt upptäcker vi ett ?dolt problem?, servicen når inte alla invandrare och att just informationen som syftar till att nå ut med servicen inte är allt: det personliga mötet måste få större roll.

Författare

Adnan Samardzic Lisa Inzunza Paiu

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Nivå:

"Övriga arbeten". Paper/studentarbete skrivna inom studentens andra terminen (31,5-60 högskolepoäng).

Läs mer..