Sök:

Seriell återgivning av två-röstslistor

ord organiseras inte efter röst


AbstractTitle: Serial recall of two-voice lists: Words are not perceptually organized by voice.The present study examined how voice affects the perceptual grouping of words in short-term memory that are auditory presented. Three different voice-lists were used: single-voice, alternating-voice and split-voice. In single-voice lists all words were presented in the same voice. In alternating-voice lists words were presented alternately in a male and a female voice. Finally, in split-voice lists words were presented grouped four and four in a male and a female voice. It was hypothesized that recall would be best for split-voice lists, especially at serial position 4 and 5. This was not confirmed. However, in line with earlier investigations, a recall advantage of single-voice lists was found in comparison with recall of alternating-voice lists at the beginning of the serial position curve. Taken together, these results suggest that words are not perceptually organized by voice in short-term memory. Like earlier studies this study found that recall of single-voice lists was better than alternating-voice lists at the first serial position, a result that yet has to be explained.Keywords: Multi-voice lists, serial recall, short-term memory, perceptual organization

Författare

Niklas Halin

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..