Sök:

Sänkt restaurangmoms

Högre ungdomssysselsättning eller billigare hamburgare?


Från början av 2000-talet har Sverige kämpat med låg sysselsättning bland ungdomar och hög ungdomsarbetslöshet. Flera reformer har genomförts för att lösa problemet, men effekterna av dessa har varit blygsamma. Syftet med denna studie är att undersöka hur ungdomars sysselsättning har påverkats av den sänkta restaurang- och cateringmomsen som infördes under 2012. Uppsatsen kommer med hjälp av grafer och regressioner försöka svara på om denna reform var lämplig för att öka ungdomssysselsättningen. Den grafiska analysen och regressionerna tyder på att priset på restaurangmarknaden har blivit påverkat. Däremot kan ingen kortsiktig effekt på ungdomssysselsättning utläsas, men en långsiktig effekt av reformen kan inte uteslutas.

Författare

Carl Johan Granqvist Carl Töreberg

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..