Sök:

Revenue Management - Mycket mer än bara intäktsoptimering!


Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka hur hotellverksamheter praktiserar Revenue Management, genom att behandla interna och externa influenser.

Författare

Drifa Isleifsdottir Sandra Johansson Luisa Jönsson

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..