Sök:

Reflektionssprickor Jokkmokk Flygplats


Syftet med mitt projektarbete var att ta fram förslag på förstärkningsmetoder som är lämpliga att testa på Jokkmokks flygplats. Flygplatsen används för att bedriva flygningar av F21 flygflottilj och taxibanan har börjat få reflektionssprickor som måste åtgärdas. Jag gjorde en litteraturstudie där jag sammanställde en lista över olika armeringsnät, fördelar och nackdelar lyftes fram. Tobias Nygren på Fortifikationsverket bearbetade listan och valde ut två produkter som han tyckte var lämpliga att testa på Jokkmokks taxibana. Provsträckorna kommer att vara på 1600m² och kommer sen att utvärderas och granskas av Fortifikationsverket och Luftfartsverket under en två års period för att se hur armeringsnäten klarat det yttre slitage som blir av naturen samt hur slitaget från flygplanen påverkar hållbarheten.

Författare

Fredrik Bergkvist

Lärosäte och institution

Luleå/Samhällsbyggnad

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..