Sök:

Prevention mot spridning av resistenta bakterier på särskilt vårdboende

Bakgrund: Vårdboende har setts vara en reservoar för resistenta bakterier, och prevention är av stor vikt, då äldre har ökad risk att drabbas. Sjuksköterskans kunskaper om hur dessa bakteriers sprids, kan utgöra grunden för hur arbetet läggs upp. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva prevention mot spridning av resistenta bakterier på särskilt vårdboende. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. Resultat: Införandet av handhygienprodukter, skyddshandskar, skyddsrockar, screening och städrutiner var effektiva preventionsmetoder. Ringar, långa naglar och arbetskläder, var associerade med hög bakterieförekomst. Motsägelsefulla resultat framkom angående utbildningens effekt, och det ansågs att utbildning inte hjälper om personalen inte vill åstadkomma en förändring. Slutsats: Preventionsåtgärder berörande handhygien, barriärskydd, städning och arbetskläder kan användas för att förebygga spridningen på särskilda boenden och flera interventioner kan med fördel införas samtidigt.

Författare

Jennie Nilsson Marie Bergman

Lärosäte och institution

Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..