Sök:

Prestationsångest

Yttre faktorer som relaterar till upplevd press i studier hos unga studerande män


I denna studie har prestationsa?ngest underso?kts i relation till tre olika typer av socialt sto?d och tva? faktorer inom tidspress. Tidigare forskning pekar pa? att socialt sto?d spelar en betydande roll fo?r minskad prestationsa?ngest i studier, samt att tidspress ger en o?kad effekt. Underso?kningen hade 151 manliga studenter fra?n tva? olika program pa? en ho?gskola. Ma?tningen av socialt sto?d och tidspress skedde genom en tva?va?gs variansanalys fo?r oberoende ma?tningar fo?r att fa? fram om hur dessa huvudeffekter har en inverkan pa? prestationsa?ngest. Resultatet visade att ho?gt socialt sto?d och lite tidspress minskar prestationsa?ngest samtidigt som la?gt socialt sto?d och mycket tidspress leder till o?kad prestationsa?ngest. En a?tga?rd fo?r o?kat socialt sto?d kan vara att aktivt arbeta fo?r en sto?rre sammanha?llning mellan studenterna. Vi valde att endast underso?ka ma?n fo?r att tidigare forskning kring detta a?mne har haft stor fokus pa? endast kvinnor.

Författare

Mikaela Daleke Alexandra Assmar

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..