Sök:

Plats för rivalitet

En etnologisk kulturanalys av hur rivaliteten mellan två gymnasieskolor i centrala Lund påverkar platskulturer


No abstract

Författare

Joakim Sten

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..