Sök:

Personers upplevelser av sexualitet efter en ryggmärgsskada

En litteraturstudie


En ryggmärgsskada drabbar ofta unga personer mitt i livet, det innebär att många kroppsliga funktioner blir nedsatta eller förloras. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av sexualitet efter en ryggmärgsskada. En systematisk litteratursökning genomfördes vilket resulterade i tio vetenskapliga studier, publicerade åren 1989-2011. Dessa analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats, analysen resulterade i fem kategorier: Att stänga ute sin sexualitet, Att sakna information om sexualitet, Att kroppen är ett hinder, Att självbild och relationer påverkas, Att upptäcka nya sätt till sexuell njutning. Personer upplevde sig som mindre attraktiva efter skadan och hade svårt att skapa nya relationer, de upplevde att de fick för lite information om sexualitet. Personer kunde trots skadan och minskad genital känsel uppleva sexuell njutning och finna nya erogena zoner. Genom att se sexualitet som ett grundläggande mänskligt behov och få en ökad förståelse för ryggmärgsskadade personers situation kan sjuksköterskan stödja, hjälpa och lindra det lidandet som en skada eller sjukdom innebär.

Författare

Frida Nilsson Annika Olofsson

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..