Sök:

Personal branding eller bekräftelsebehov? En studie av journalister på Twitter.

Titel: Personal branding eller bekräftelsebehov? En studie av journalister på Twitter.Författare: Kristin EbersonUppdragsgivare: Ulrika HedmanKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapHandledare: Britt BörjessonSidantal: 49, inklusive alla delar.Syfte: Att kartlägga användningen av Twitter bland de journalister som lever ett "media life extreme", med personal branding som teoretisk utgångspunkt. Med detta menas de journalister som enligt Ulrika Hedman och Monica Djerf-Pierre (2013) går in under kategorin ?entusiaster?.Metod: Kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalysMaterial: Studien bygger på en analys av totalt 282 analysenheter, vilka har nalyserats i en kvantitativ innehållsanalys samt en kvalitativ textanalys.Analysenheterna i denna studie är tweets av ett urval journalister på Twitter.Resultat:Resultatet visar, i linje med tidigare studier, att journalister som lever på Twitter inte enbart är journalister. De blandar både privat och professionellt, återger andras material och hänvisar kontinuerligt till externa webbplatser. Dessa entusiaster twittrardygnet runt, både privat och professionellt, både på arbetet och hemma. De följs av många, och vissa följer även många själv. De är interaktiva i form av både retweets och kommunikation med publiken, vissa dock i mer utsträckning än andra. Entusiasterna svarar på frågor och är aktiva med allt från publik till kändisar,makthavare eller kollegor. Innehållet är till störst del privat men också med en stor del journalistiskt innehåll, ofta i form av journalistiska nyheter eller rekommendationer.Mycket av entusiasternas beteende på Twitter tyder på ett försök att stärka det egna varumärket, framför allt genom att frekvent marknadsföra det egna materialet, men också genom att återge positiv respons om det egna materialet.

Författare

Kristin Eberson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..