Sök:

På gränsen mellan liv och död

journalister på farligt uppdrag


Det är ingen överdrift att Reportrar utan gränser betraktar Mexiko som ett av världens farligaste länder för journalister. Det finns ingen säkerhet. Av enkäten framgår det att förtroendet för polisen är i princip obefintligt. Många journalister har blivit hotade och känner sig oroliga för sig själva och sina familjer. Ingen går säker i städerna Tijuana och Juarez. Minst av allt journalister. Min hypotes att journalister känner sig oroliga för sin egen säkerhet har bekräftats och förstärks. Anledningen till att hypotesen är förstärkt är för att det har visat sig att självcensur inte räcker som skydd. Det spelar ingen roll att vissa reportrar försöker att skriva om ?säkra? ämnen. Min uppfattning är att det inte spelar någon roll vad de skriver om. Det kan hända att de trampar någon på fötterna ändå. Jobbar man som reporter kan man inte gå runt och vara orolig hela tiden man måste koppla bort rädslan. Genom enkätsvaren har min hypotes stärkts ytterligare genom antalet ja och nej svar som har gett mig ett hum om hur det kan vara för journalister i Mexiko. Jag kan genom enkätsvaren se åt vilket håll den allmänna uppfattningen lutar åt. Men framförallt har kommentarerna spelat stor roll. De har satt färg på siffrorna. Journalisten som skrev ?ingen kan garantera vår säkerhet? sammanfattar den här rapporten på ett tragiskt och tyvärr verklighetsförankrat sätt. Nu när jag är färdig med rapporten kan jag inte annat än att konstatera att journalisterna i Mexiko verkligen är på farligt uppdrag, ständigt på gränsen mellan liv och död.

Författare

Louise Johansson

Lärosäte och institution

Luleå/Musik och medier

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..