Sök:

Omvårdnadsinterventioner för att förebygga och lindra illamående och kräkningar

en systematisk litteraturöversikt


Bakgrund: Att människor drabbas av illamående och kräkningar är en ständigt förekommande utmaning inom vården. De drabbade uppger ibland att upplevelsen av illamående är lika obehaglig som upplevelsen av smärta, och ett av målen med god omvårdnad vid illamående bör vara att försöka förebygga och lindra obehag. Syfte: Att genom en systematisk litteraturöversikt beskriva erfarenheten av olika omvårdnadsinterventioner för att förebygga och lindra illamående och kräkningar. Metod: Studien genomfördes med en metod för systematisk litteraturöversikter som innebar en systematisk sökning av litteratur i databaserna Medline, Academic Search och Cochrane Library. Totalt inkluderades 21 artiklar som matchade våra urvalskriterier. Resultat: Det finns vetenskapligt stöd för ett antal omvårdnadsinterventioner mot illamående och kräkning, däribland akupunktur, akupressur, aromaterapi, hydration, beteendestrategier, strukturerad bedömning, massage, ingefära, vitamin B6 och en rad basala omvårdnadsinterventioner som att ge frisk luft, minska stress med mera. Det finns tveksamma eller motstridande bevis för interventionerna musikterapi och administrering av extra syrgas. Konklusion: Genom att använda dessa interventioner kan sjuksköterskan förebygga och lindra illamående och kräkning, samt bidra till att höja vårdtagares upplevelse av livskvalitet och hälsa.

Författare

Silje Gustafsson Eva Sundberg

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..