Sök:

"Omsorg är spindeln i nätet"


I denna studie studerar jag validering av reell kompetens i barnskötaryrket. Det innebär att jag undersöker vad som kan vara att ha ?omsorg om? en annan individ, genom att intervjua validerare, vilka är de som bedömer och validerar denna kompetens. De som blir validerade genom att deras kompetens blir bedömd har intervjuats om vad de uppfattar är att ha ?omsorg om? barn och unga. Omsorg om anges som förhållningssätt i programmål för utbildningen på Barn- och fritidsprogrammet. Resultatet visar att det finns kompetenser som kan iakttas i arbetet. Det kan vara hur validanden interagerar i möten genom känslor och attityd. Det kan vara de värderingar som förtydligas i den kommunikation som en validand har med en annan individ. Metoder som använt i undersökningarna har varit kvalitativa. Validerare har intervjuats utifrån teman om omsorg och validander utifrån vad det uppfattar är omsorg om barn och unga med livshistoriemetoden.

Författare

Gisela Hofmann

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..