Sök:

Musikaliskt lärande

Musikers syn på sitt musikaliska lärande


Syftet med detta arbete har varit att underso?ka hur musiker inom den afroamerikanska musiktraditionen ser pa? sitt musikaliska la?rande. Deltagarna har haft olika musikaliska bakgrunder sa? som la?tskrivare, frilansmusiker och instrumentalla?rare. Underso?kningen tar sin teoretiska utga?ngspunkt ur ett kulturpsykologsikt perspektiv da?r synen pa? la?rande ses som en process som utvecklas mellan individer i en lokalt ra?dande kultur. Informanterna har i underso?kning fa?tt prova att spela lap steel och dobro i fyra olika sta?mningar som da?refter avslutats med en intervju. Vid dessa tillfa?llen har deltagarna reflekterat och delat med sig av sina a?sikter och erfarenheter som bero?r deras musikaliska la?rande.Resultatet av underso?kningen pressenteras i tre kategorier som jag i detta arbete kallar fo?r, det speltekniska perspektivet, geho?ret och det visuella la?randet samt det musikaliska uttrycket. Dessa tre kategorier a?terspeglar vilka parametrar informanterna intagit och redogjort fo?r na?r de reflekterat o?ver sitt musikaliska la?rande. Underso?kning visar i detta pa? en nyansrikedom som bero?r musikaliskt la?rande da?r ba?de likheter och olikheter bland de medverkande informanterna redovisas.

Författare

Simon Ekström

Lärosäte och institution

Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..