Sök:

Mördande journalistik?

En granskning av självmordsrapportering i svensk dagspress.

Författare

Lars Karlsson Anette Lind Johannes Wettmark

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..