Sök:

Mjuka och burdusa - En fallstudie av fem förvaltningschefer inom Lunds kommun


Abstract

Författare

Anna Borestam Nina Hansson

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Nivå:

"Övriga arbeten". Paper/studentarbete skrivna inom studentens andra terminen (31,5-60 högskolepoäng).

Läs mer..