Sök:

Mjuk makt i en förändrad värld


Syftet med denna uppsats är att undersöka begreppet ?mjuk makt?. Mjuk makt är en relativt ny term som myntades av statsvetaren Joseph Nye år 1990. Sedan dess har detta nya begrepp förändrat hur vi ser på internationell makt. Genom användandet av attraktion och lockelse använder sig stater av mjuk makt för att få inflytande. Motsatsen till mjuk makt, hård makt, är ett annat verktyg som stater använder för att genom att hota eller framkalla resultat få inflytande. Dessa två verktyg och deras användbarhet har blivit ett ämne för debatt i den nuvarande diskursen inom internationell politik.Begreppet mjuk makt utvecklas konstant och formas av experter och politiker världen runt som har omfamnat termen. Mjuk makt har sina svagheter; den är svår att mäta och analysera, det är även svårt för en stat att använda mjuk makt aktivt. Men det har blivit ett livsnödvändigt verktyg under detta århundrade för att maximera effektiviteten för en stats utrikespolitik.  Det empiriska materialet i denna uppsats grundas mest på svensk mjuk makt, men det inkluderar även diverse stormakter och deras mjuka makt. Genom att använda kvalitativ textanalys har jag försökt urskilja vad som är relativt för min uppsats och vad som är de viktigaste sakerna att inkludera.

Författare

Alec Axelblom

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..