Sök:

Medvetenhet för etiska ställnigstaganden

ett försök att med
samtalet som metod höja 12-åringars medvetenhet angående
etiska ställningstaganden


Syftet med undersökningen var att undersöka om jag med samtalet som verktyg kunde höja 12- åringars medvetenhet angående etiska ställningstaganden. Denna undersökning genomfördes med anledning av bland annat rapporter från Skolverket angående uteblivna etiska och värdegrundande samtal i skolan. Stöd för utvecklingsarbetet fann jag i de styrdokument som skolan skall följa. Undersökningen bedrevs under elva lektionspass i en klass år sex innehållande 21 elever. Jag valde att använda samtalet som metod för de reflekterande egenskaper som krävs vid ställningstagande. Mätningen av resultat från undersökningen skedde utifrån kvalitativa intervjuer av fyra elever och två klasslärare. Av resultatet kunde jag inte finna någon generell höjning av elevernas medvetenhet angående etiska ställningstaganden. Det visade sig att flickorna var de som nått den största medvetenheten. Eleverna var dock positiva till undervisningen.

Författare

Jonas Bergman

Lärosäte och institution

Luleå/Lärarutbildning

Nivå:

"Övriga arbeten". Övriga arbeten, t.ex projektarbeten.

Läs mer..