Sök:

Mäns upplevelser i efterförloppet av en hjärtinfarkt ? En kvalitativ litteraturstudie


Bakgrund: Varje kvart drabbas någon av en hjärtinfarkt och varje timme dör någon i Sverige. Att drabbas av en hjärtinfarkt är en stark känslomässig upplevelse. Oro och nedstämdhet är en vanlig reaktion som kan hålla i sig långt efter hjärtinfarkten. Det finns få studier gjorda på mäns upplevelser i efterförloppet av en hjärtinfarkt. Syfte: Syftet med studien var att belysa mäns upplevelser i efterförloppet av en hjärtinfarkt. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats som är baserad på nio vetenskapliga artiklar har använts. Resultat: Upplevelse av att känna stöd och omtanke, positiva upplevelser, upplevelser relaterat till fysisk förmåga, emotionella upplevelser och upplevelser i det vardagliga livet i efterförloppet av en hjärtinfarkt. Slutsats: Studien har ökat författarnas kunskap och förståelse för mäns upplevelser i efterförloppet av en hjärtinfarkt. Förhoppningen är att denna studie ska kunna hjälpa sjuksköterskor att möta patienter i rehabiliteringsfasen på ett professionellt sätt, då det är viktigt att veta vilken typ av upplevelser som männen har med sig i efterförloppet av en hjärtinfarkt.

Författare

Johanna Hentzel Johanna Nilsson

Lärosäte och institution

Sektionen för hälsa

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..