Sök:

Live streaming

En kvalitativ undersökning om streaming av datorspel


Vad a?r det som go?r att en miljon ma?nniskor la?gger tid pa? att streama datorspel? Live streaming har funnits sedan 1920-talet, da? i form av musik i hissar. Pa? 1990-talet bo?rjade hemdatorer utvecklas ha?rdvaruma?ssigt tillra?ckligt fo?r att kunna streama film och ljud. Med en kvalitativ enka?t publicerad pa? na?tet underso?ker vi i den ha?r uppsatsen varfo?r en miljon personer idag va?ljer att streama na?r de spelar dator eller tv spel. Resultat vi kommer fram till a?r ett antal kategorier med olika motiveringar till varfo?r en person va?ljer att dela med sig av sina spelupplevelser till andra. 

Författare

Rasmus Jakobsson Viktor Jönsson

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Informationssystem

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..