Sök:

Kontaktförbud

Hur fungerar det och vad har det för verkan i praktiken?

Inledning/Bakgrund: En division 3-klubb har under fyra sa?songer va?rvat na?stan 70 spelare och har samtidigt uppma?rksammats i media fo?r deras engagemang i Sierra Leone, med ett va?lgo?renhetsprojekt vid namn ?Fotboll kan hja?lpa?. Det gjorde fo?rfattarna nyfikna, hur a?r det mo?jligt att en amato?rklubb i fotboll kan va?rva spelare utomlands i dagens fotbollsmarknad. Med utga?ngspunkt fra?n Charles E. Lindbloms tankar om de a?tta ba?rande konstruktioner inom ett marknadssystem fo?rso?ker vi fo?rsta? hur marknadssystemet samordnar akto?rer fo?r Juventus att mo?jliggo?ra sin affa?rside?.Fra?gesta?llning: A?r de a?tta ba?rande konstruktioner fo?r ett marknadssystem applicerbar ur underso?kningsobjektets synpunkt? Hur har marknadssystemet mo?jliggjort fo?r Juventus att va?rva spelare utanfo?r Sveriges gra?nser?Syfte: Syftet med uppsatsen a?r att studera om Juventus inga?r i ett marknadssystem och hur marknadssystemet har mo?jliggjort Juventus IF:s verksamhet med att fo?rse den svenska fotbollsmarknaden med spelare utanfo?r Sveriges gra?nser.Teori: De a?tta ba?rande konstruktioner fo?r ett marknadssystem, enligt Charles E. Lindblom, fra?n boken Marknad och Samha?lle.Slutsats: Studien visar att de a?tta ba?rande konstruktionerna a?r applicerar fo?r Juventus IF, genom att marknadssystemet samordnar och organiserar med varandra kan en klubb som Juventus verka inom fotbollsmarknaden med att hantera spelaro?verga?ngar utanfo?r Sveriges gra?nser. 

Författare

Caroline Turan

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..