Sök:

Konstruktion av lastlucka för stridsfordon

Under hösten 2010 gjorde Jonas Lind sitt examensarbete på BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. Hägglunds tillverkar och har tillverkat ett flertal olika banddrivna stridsfordon och en av dem är den norska varianten av stridsfordon 90, CV9030N. Genom den ständiga utvecklingen av dagens avancerade krigsföring blir gårdagens teknologi snabbt omodern. Detta sker snabbast inom IT-sektorn, så som mjukvara, elektronikkomponenter och kommunikationsmetoder. Då priset på ett nyutvecklat stridsfordon är så pass högt är det ekonomiskt hållbart att uppgradera de gamla och omoderna vagnarna. Genom att göra så finns det även möjlighet att nischa in vissa vagnar till specifika användningsområden, så som i detta projekt: en vagn som skall fungera som godstransport, transport av mannar, ambulans samt granatkastarvagn. Transportvagnen och granatkastarvagnen är i behov av en lucka som skall vara monterad på taket av stridsrummet för att kunna lasta och lossa gods samt möjlighet att utföra granateld genom luckan. När Hägglunds inte konstruerat en lucka av den storleken är detta uppgiften för projektet, att utveckla ett förslag på en lastlucka, från ställda krav från kravspecifikation till ide och slutligen ett fungerande koncept. Detta görs genom analys av de ställda kraven och definiering av det område som slutprodukten måste hålla sig inom då kringliggande komponenter verkar begränsande. Vidare utförs olika kreativa metoder för att generera idéer varpå de utvärderas och reduceras till ett slutgiltigt koncept. Det slutgiltiga konceptet detaljkonstrueras och beräkningar utfördes på kritiska komponenter. Resultatet blev en 3D-modell, uppbyggd av CAE-verktyget Catia V5, av en lucka som uppfyller de ställda kraven. Luckan är tvådelad och öppnas åt var sitt håll med hjälp utav ett egenkonstruerat hydrauliskt vriddon. Hela luckan är uppbyggd på en ram som gör att luckan blir en egen modul som med lätthet monteras och möjlighet ges till byte av annan modul.

Författare

Jonas Lind

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.