Sök:

Kokset för utomhusbruk

Med upplevelsen och maten i fokus

Oftast är rasterna de bästa ögonblicken i en naturupplevelse.Oavsett om man vandrar, paddlar kajak, är ute med båten, uteoch fiskar eller jagar eller bara tar en skogspromenad är matrastenofta en stund att sätta sig ner och betrakta omgivningen, ta av sigskorna och se ut över landskapet.Och maten smakar ju alltid mycket bättre ute. En kortskogspromenad kan förvandla en ostmacka till en njutning. Att sittapå en hård sten i ett lätt duggregn verkar inte förta matupplevelsen,snarare förhöja den på ett sätt som ingen restaurangmiljö klarar.Några av de bästa upplevelserna har vi också när vi är tillsammansmed andra. Och det är oftast när man är en grupp som viljan attlägga mer energi på maten blir större. Rasterna och måltiderna blirju oftast längre ju fler man är.Det är något speciellt med att samlas kring en öppen eld. AttOftast är rasterna de bästa ögonblicken i en naturupplevelse.Oavsett om man vandrar, paddlar kajak, är ute med båten, uteoch fiskar eller jagar eller bara tar en skogspromenad är matrastenofta en stund att sätta sig ner och betrakta omgivningen, ta av sigskorna och se ut över landskapet.Och maten smakar ju alltid mycket bättre ute. En kortskogspromenad kan förvandla en ostmacka till en njutning. Att sittapå en hård sten i ett lätt duggregn verkar inte förta matupplevelsen,snarare förhöja den på ett sätt som ingen restaurangmiljö klarar.Några av de bästa upplevelserna har vi också när vi är tillsammansmed andra. Och det är oftast när man är en grupp som viljan attlägga mer energi på maten blir större. Rasterna och måltiderna blirju oftast längre ju fler man är.Det är något speciellt med att samlas kring en öppen eld. Attsitta tillsammans och laga mat kring en lägereld precis som våraförfäder gjorde för 100 000 år sedan.

Författare

Jimmy Gustafsson

Lärosäte och institution

Konstfack/Industridesign

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..