Sök:

Kinas bilindustri ur ett joint venture-perspektiv


Fortfarande idag sätter ordet JV skräck i många utländska investerare på grund av GPAC och andra misslyckade JV i Kina . Kina tänker inte göra omvärlden några gratistjänster, utan vill dra nytta av de fördelar man har av den stora billiga arbetskraften. Kineserna är väl medvetna om sin potential och kommer inte att ingå JV som inte passar dem. Motiven för kineserna att ingå JV med utländska företag är i grund och botten bara steg i utvecklingen av bilindustrin. När de väl fått den kunskap de behöver för att kunna gå vidare själva kommer de nog inte att visa någon välvilja mot sina gamla partners. I fallet SVW skrevs avtalet först på för 25 år (det har sedan utökats genom nya överenskommelser, oklart för hur länge). När avtalsperioden för är avslutat och kineserna känner att de har fått tillräckligt med kunskap och teknik så lär de nog inte skriva nya avtal. Nu kan de istället börja exportera sina egna bilar och behålla kapitalet inom landet.

Författare

Niklas Nordström

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..