Sök:

Kan militär vilseledning skapa förtroende?


Syftet med uppsatsen är att undersöka om teorin för ?Hearts and Minds? kan nå framgång med militär vilseledning. De teorier som finns sedan tidigare berör inte hur teorierna om att vinna befolkningens stöd skall gå till när militär vilseledning och upprorsbekämpning används. För att undersöka om militär vilseledning kan användas framgångsrikt inom arbetet att vinna ?Hearts and Minds? blir teorier för militär vilseledning och teorier för upprorsbekämpning beskrivna. Undersökningen analyserar den genomförda vilseledning som finns inom konflikterna på Nordirland, Algeriet 1954-1962 och Malaysia 1948-1960 för att belysa de fall av vilseledning som funnits inom upprorsbekämpningen i konflikterna. Slutsatserna av uppsatsen visar att vilseledning sannolikt inte hjälper arbetet med ?Hearts and Minds? på ett framgångsrikt sätt. Dock kan vilseledning skapa förutsättningar för ?Hearts and Minds?-operationer om det går att säkerställa att effekten av vilseledningen är isolerad till rebellerna och inte befolkningen.

Författare

Emil Miller

Lärosäte och institution

Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..