Sök:

Järnrör, jakt och gräv

En analys av begreppet mediedrev med utga?ngspunkt fra?n Expressens publicering av SD-filmen


Den ha?r uppsatsen behandlar begreppet mediedrev och dess olika innebo?rd. Att bena?mna en stor medieha?ndelse som ett mediedrev a?r sa?llan oproblematiskt och genom att go?ra det riskerar man att bagatellisera gediget journalistiskt arbete. Samtidigt a?r begreppet en marko?r fo?r hur kommersialiseringen av medier pa?verkar journalistiken. Da?rfo?r diskuteras och ifra?gasa?tts ?mediedrev? i den ha?r uppsatsen.Expressens publicering av SD-filmen 2012 har varit utga?ngspunkt fo?r analysen och fra?gesta?llningen a?r fo?ljande: Utifra?n Expressens publicering av SD-filmen: vad a?r gra?vande journalistik och vad a?r ett mediedrev? En del av studien a?r alltsa? a?ven en ja?mfo?relse mellan mediedrev och gra?v och ba?da dessa begrepp definieras och diskuteras.Metoden som har anva?nts a?r process-spa?rning vilket har resulterat i en omfattande kronologi o?ver nyhetsha?ndelsen som sedan analyserats utifra?n teorier och tidigare forskning om mediedrev och gra?vande journalistik. Analysen visar att begreppet mediedrev a?r va?ldigt komplext och ofta har en subjektiv betydelse samt att de forskningsteorier och definitioner som finns kring a?mnet a?r flytande och sva?rapplicerbara. 

Författare

Linn Wåhlstedt Matilda Lantz

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..