Sök:

Jakten på varaktiga konkurrensfördelar - en fallstudie om Daniel Wellington AB och sambandet mellan strategiska resurser och varaktiga konkurrensfördelar


The purpose of this study is to identify and analyze how resource-based strategic choices can create can create sustainable competetive advantages. The study examines whether Daniel Wellington has competitive advantages and how those in that case have been achieved. The results of our study can hopefully help case company to get a deeper insight into the relationship between strategic resources and sustained competitive advantage.

Författare

Hjalmtyr Edvard Daregård Jacob Skragge

Lärosäte och institution

Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..