Sök:

Jag vill minnas dina minnen

Möjligheter och begränsningar, möten och motstridigheter. Att försöka ta plats i tid och rum, känna skuld och längta efter trygghet. Min utgångspunkt har varit ett utforskande av relationerna mellan mig och mina saker. Ägandet. Tankar som rört sig från personliga möten till tillhörighet i större sammanhang. Människor och förhållanden mellan person, kropp och föremål. Att minnas, hitta på, drömma och påverkas. Att alltid ha någon liten att sy på. Parallella historier. Uttryck och samtidighet. Förväntningar att leva upp till, att försöka nå fram och att värna det egna. Sydda skulpturer eller dockor i relation till föremål ur mitt liv.

Författare

Klara Berge

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..