Sök:

"Jag kan inte leva utan min själ"

-en jämförelse mellan Svindlande höjders Catherine och Heathcliff och Twilight-seriens Bella och Edward


Uppsatsen är en jämförande studie av Svindlande höjder och Twilight-serien avseende verkens huvudkaraktärer Catherine och Heathcliff respektive Bella och Edward. Syftet med uppsatsen är att undersöka om, och i så fall vilka likheter det finns mellan dessa två verks huvudkaraktärer. Karaktärerna jämförs ur ett antal utvalda perspektiv och slutsatsen är att det finns flera betydande likheter.

Författare

Victoria Hagberg

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..