Sök:

Iraks förutsättningar för demokrati Moderniseringsteori och civila samhället använt på Irak.


Under de senaste fyra åren efter Saddamregimensfall har det hållits allmänna val i Irak. Ett parlament har valts och flertalet demokratiska inslag har förts in i Irak, men det är en instabil demokrati i Irak. Vilka förutsättningar finns det egentligen för en demokrati i Irak? Vilka problem finns det? Det är dessa två frågor som besvarats i denna uppsats. Genom att använda moderniseringsteorin och teorin om det civila samhället har Irak analyserats för att kunna besvara de frågorna. Irak har flertalet problem och en av de största är etnisk splittring mellan shia- och sunnimuslimer, men utöver detta finns det flertalet andra stora problem. Det finns också goda tecken, oljeindustrin är på frammarsch, ekonomin återgår till en högre nivå, men detta händer samtidigt som utbildningen havererar.

Författare

Mikael Andersson Nidal Ali

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Nivå:

"Övriga arbeten". Paper/studentarbete skrivna inom studentens andra terminen (31,5-60 högskolepoäng).

Läs mer..