Sök:

Internets påverkan på bostadsmarknaden


Bostadsmarknaden i Stockholm har under en tid nu varit väldigt het och försäljningar av bostäder har slutat på skyhöga belopp. Folk satsar mer och mer på sina bostäder och de har blivit en viktig del av våra liv. Marknadsföringen är så klart en mycket viktig del när det gäller försäljningen av bostäder, det gäller att synas för mäklarna och locka kunderna till visning. Fastighetsmäklarna satsar mycket tid på utförandet av annonserna, på Erik Olsson använder man idag till exempel utbildade fotografer för att få perfekta bilder istället för att fotografera bostaden själv. Homestyling har även blivit vanligt för att kunna pressa upp priset ytterligare. Då det dessutom dyker upp fler och fler fastighetsförmedlingar är det även viktigt för fastighetsmäklarna att synas vilket kryddar på annonseringen av bostäderna ytterligare.Syftet med min undersökning är att titta på hur Internet har påverkat marknadsföringen av bostäder. Jag har valt att begränsa mig till Stockholmsområdet men jag tror att Stockholm kan ses som representativt även för övriga landet.Internet har på många sätt haft en stor betydelse i vårt samhälle. På bostadsmarknaden har det gjort att det underlättar för spekulanterna att leta efter sitt boende. Det är också betydligt enklare att redan på Internet se utifall ett objekt passar eller inte. I tidningsannonserna ser man bara en liten bild och en kortfattad text om objektet vilket inte alltid säger så mycket. Även om tidningsannonserna nu har utvecklats och ofta är större med fler bilder och mer text så går många spekulanter in och läser mer om objektet på Internet. Antingen direkt på mäklarens hemsida eller på någon av sökmotorerna.

Författare

Sanna Eriksson

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..