Sök:

Interaktivreklamfilm-en CD-ROM-produktion för Alding Webshop Maker


Denna rapport visar hur en reklamfilm för en specifik produkt har utvecklats, i form av en CD-ROM-produktion. Företaget Alding AB har efterfrågat reklamfilmen för sin produkt Alding Webshop Maker 1.3. Flera olika programvaror har använts vid genomförandet, varav ljudredigeringsprogrammet Sonic Foundry Sound Forge 5.0 och bildredigeringsprogrammet Adobe Photoshop 5.5 hör till de mest frekvent använda. Med hjälp av programmet Macromedia Director 7.0 har sammanställningen av reklamfilmen utförts. Rapporten behandlar de olika problem som uppstått under arbetets gång samt hur de har kunnat undanröjas. Efter färdigställandet av CD-ROM-produktionen började Alding AB att använda den. På detta sätt fick de ytterligare en kanal varigenom de kan sprida information om Alding Webshop Maker 1.3. Den enkla och informativa reklamfilmen gör att presumtiva kunder får upp ögonen för produkten.

Författare

Jonas Petersson

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..