Sök:

Industriell dynamik och innovation i svensk möbelindustri

En studie av kluster, det lokalas betydelse och konkurrenskraft

Syftet med denna uppsats är att undersöka dels hur stor del problemlösning som eleverna får arbeta med i några valda läromedel samt hur verksamma lärare arbetar med problemlösning.

Författare

Fredrik Högberg

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..