Sök:

Implementering av ett bokningssystem med Google Calendar


Denna rapport redogör för implementationen av ett bokningssystem med integrering av Google Calendar API. Uppdraget var främst till för att utvärdera potentialen av ett bokningssystem där Google Calendar användes som scheman för personalen. Projektet skulle även kunna användas som ett grundsystem för att skräddarsy bokningssystem för olika företagsmodeller.Det slutgiltiga systemet blev en hemsida för tidsbokning, ett Web-API för kommunikation med hemsidan, integration av Google Calendar API för att hämta och lägga till tidsbokningar på personalens scheman samt lagring av data i en databas.

Författare

Oskar Blom Novan Kovan

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..