Sök:

I tankarnas våld

? En artikelserie om människor med tvångstankar, och den snåriga vägen till en mänsklig behandling


Alla har någon gång mot sin vilja fått en störande tanke på hjärnan. En skrämmande bild eller en känsla av att någonting är fel.I den här artikelserien möter du personer vars tankar och beteenden inte stannat vid vanlig skrockfullhet ? de har skenat iväg och blivit ett hinder för normalt umgänge med andra människor.Läs om livet som tvångssjuk.

Författare

Rikard Ljungqvist

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..