Sök:

Hur man blir yrkesverksam inom grafisk design och illustration

Fyra designers tankar om att bli etablerad i branschen

Mitt ma?l har varit att skapa ett koncept fo?r en modulsoffa fo?r offentlig miljo? som i sa? stor utstra?ckning som mo?jligt a?r ekologiskt ha?llbar. Jag har samarbetat med mo?belproducenten Lammhults mo?bel AB. Utifra?n min egen ide? om vad som utma?rker en ekologiskt ha?llbar mo?bel har jag lyssnat in mig pa? producentens o?nskema?l och da?refter fo?rdjupat mig i kravspecifikationen genom att underso?ka olika materialalternativ, funktion och form. Min metod fo?r att lo?sa min uppgift har varit research genom intervjuer, na?tbaserade ka?llor och omva?rldsanalys av befintliga soffor pa? marknaden. Resultatet a?r ett koncept till en modulsoffa fo?r offentlig miljo? som uppfyller kraven pa? en ekologiskt ha?llbar produkt samtidigt som den representerar min egen estetiska vision som formgivare. 

Författare

Johanna Strågefors

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..