Sök:

Hur förankras en policy?

En studie av Stockholms stads informationssäkerhet


Culture Management Cultural management administration producent KKE management

Författare

Carl Granström Markus Mårtensson

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..