Sök:

Human resource management and labour law implications of strategic outsourcing

?Protection and motivation of employees in the European labour market?


En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken.

Författare

Aino Kivioja

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..